Nye Veier Magasin | 5. VIL BLI PLASTSMART
871
page-template-default,page,page-id-871,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
STRANDHOGG: Bergen Næringsråd inviterte bedriftsledere på strandhogg og opprydding i skjærgården utenfor Bergen. Dette markerte starten på prosjektet Plastsmart.

VIL BLI PLASTSMART

Næringslivet i Bergensregionen vil gå i front for å hindre plast på 
avveie. Et bredt samarbeid er startet i prosjektet Plastsmart.

Plastforurensning er en trussel mot livet i havet og kan ødelegge økosystemet. På Vestlandet er verdiskapningen i havnæringene stor, og i næringsliv og i utdannings- og forskningsinstitusjonene er det verdensledende kompetanse. I Plastsmart går aktørene nå sammen for å skape fremtidige forretningsmuligheter og sikre bedre ressursutnyttelse.

– Dette handler både om å hindre plast på avveie og å skape lønnsom og bærekraftig forretningsutvikling, sier Geir Mikalsen i styringsgruppen for Plastsmart.

Det første tiltaket er allerede i gang. Bedriftene i regionen kartlegger verdikjeden for å redusere plastforbruket og sikre at plasten gjenbrukes, resirkuleres eller komposteres, for deretter å tilrettelegge for en overgang til sirkulær økonomi.

– Vi skal lære av hverandre, sikre at tiltakene akselerer og samtidig utvikle nye løsninger, sier Mikalsen.

I Plastsmart skal det jobbes systematisk og kunnskapsbasert for å utvikle nye 
konsepter, systemer og metoder. I tillegg skal tiltak iverksettes med konkrete målbare resultater. Tiltakene skal være tilrettelagt for at de kan oppskaleres og overføres nasjonalt og globalt.

I tillegg til næringsutvikling, er forskning en viktig del av Plastsmart. Sterke forskningsmiljøer i Bergen har allerede i lang tid forsket på plast, og et nytt prosjekt om virkningene nanoplast har på dyr og mennesker igangsettes nå. Et internasjonalt samarbeid skal gi ny kunnskap.

I Bergen kommune er en plaststrategi klar til å rulles ut, og Helse Bergen har tatt en ledende posisjon for å redusere plastforbruk i helsesektoren. De store aktørene i sjømatbransjen er allerede godt i gang med å redusere plastforbruket, og bedrifter fra andre bransjer gjør det samme.

– Det er et stort engasjement verden over for å redusere plast på avveie. Vi skal ta vårt ansvar og bidra globalt. Den kompetansen vi har opparbeidet på Vestlandet innen energi, marin og maritime miljøer gjør at vi har forutsetninger og kompetanse til å finne løsninger, sier Mikalsen.

 

Plastsmart

  • Plastsmart er et initiativ fra toppledertenketanken Progressio i regi av Bergen Næringsråd.
  • Plastsmart er forankret i FNs bærekraftsmål der mål 14 «Liv under vann», mål 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon» og mål 17 «Samarbeid for å nå målene» er særlig relevante.
  • Følgende virksomheter har deltatt i etableringen av Plastsmart: Aker Solutions, Akvariet i Bergen, Avinor, Atea, Bergen kommune, BiR, BKK, De Bergenske, DNB, EGD, Equinor, Fana Sparebank, Fjordkraft, Frydenbø Gruppen, GC Rieber, Geelmuyden Kiese, Grieg Seafood, Havforskningsinstituttet, Helse Bergen, Hordaland Fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet, Kavli Mowi, Norce, Norges Handelshøyskole, Norwegian Hull Club, Opus, PWC, Sparebanken Vest, Statsraad Lehmkuhl, Tripod Collective Partners, Universitetet i Bergen og Vizrt.
Grieg Seafood har satt i verk en rekke tiltak for å hindre plastforurensning. Per Grieg jr. er styreleder i Grieg Seafood og styremedlem i Bergen Næringsråd.
Foto: Camilla Waage
Paul Chr. Rieber er en av initiativtakerne til Plastsmart. Konsernsjefen i GC Rieber bidrar aktivt i det videre arbeidet som medlem i styringsgruppen.
Foto: Camilla Waage