Nye Veier Magasin | 9. REISELIVET ER EN FREMTIDSNÆRING
875
page-template-default,page,page-id-875,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Rønnaug Nymark og Anders Nyland i Visit Bergen foran byens stolthet – Bryggen. Foto: Kjell Jørgen Holbye

REISELIVET ER EN FREMTIDSNÆRING

– Reiseliv er verdens raskest voksende næring. Bergen er Norges viktigste reiselivsdestinasjon, og næringen vil bare bli enda viktigere i fremtiden.

Det sier Anders Nyland, innflyttet bergenser og reiselivsdirektør i byen mellom de syv fjell. Han er opptatt av hvilke verdier næringen skaper – for både tilreisende og fastboende.

– Reiselivsnæringen sysselsetter 11 000 personer i Bergen, som genererer 300 millioner årlig i kommunale skatteinntekter. De ansatte i reiselivet i Bergen betaler mer enn dobbelt så mye personskatt til kommunen som de ansatte i sjømatnæringen og prosessindustrien til sammen, sier Nyland.

– Derfor er reiselivet helt vesentlig for finansiering av kommunale tjenester som alle nyter godt av, påpeker han.

Inngangsport til arbeidslivet

Men samfunnsnytten stanser ikke der. I tillegg til å være en stor arbeidsgiver, representerer reiselivet også en inngangsport til arbeidslivet for store grupper som ellers kan støte på barrierer.

– Et utdanningsløp med høyere akademisk utdanning passer ikke for alle. I vår næring er det plass til folk med annen kompetanse, og mange av dem sluses inn i arbeidslivet via reiselivet, sier han. Det gjelder også mennesker med annen etnisk bakgrunn enn norsk.

– Fire av ti ansatte i reiselivsnæringen har ikke-norsk bakgrunn, og tre av ti er under 24 år. Reiselivet er en vesentlig arbeidsplass for mange grupper, sier Nyland.

Stor aktivitet

Hvert år finner mellom tre og tre og en halv millioner mennesker veien til Bergen, og tallet er forventet å øke i årene som kommer. Nyland tror stikkord som «rent» og «trygt» er med på å forklare de høye besøkstallene, og han mener ytterligere satsing på reiseliv bør være en selvsagt del av strategien for fremtidens næringsgrunnlag.

– I mange år har vi spurt oss selv om hva vi skal leve av etter oljen. Havet er én ting, men reiseliv vil også være en sentral del av denne miksen, sier Nyland. Han peker på at næringen også har store og positive ringvirkninger for byens innbyggere, ut over økonomiske inntekter.

– En god by å bo i er en god by å besøke. En rekke tilbud og attraksjoner vi bergensere nyter godt av hele året, henter sine hovedinntekter i turistsesongen, men er i stand til å ha et tilbud til byens befolkning også resten av året nettopp på grunn av de pengene turistene legger igjen. Besøkende er en motor i bysamfunnet, som kommer alle til gode, også utenfor sesong, påpeker han.

Mer enn turister

Med ryggen mot fjellene og ansiktet vendt mot havet og utenverdenen har Bergen vært utadvendt helt siden middelalderen. Det passer godt for en reiselivsdirektør som ønsker seg enda flere besøkende – fra Norge og resten av verden.

– Reiseliv er mer enn turisme, og skal vi lykkes i virkelig stor skala, må Bergen videreføre sin rolle som internasjonalt møtested for forretninger og næringsliv, som faktisk har preget byen siden middelalderen, sier Nyland.

– Bergen er en liten og kompakt by som likevel har alle fasiliteter som kreves av et kresent næringsliv. 97 prosent av alle hotellrom i Bergen er miljøsertifisert, og infrastrukturen er moderne – med blant annet en helt ny og moderne flyplass. Bergen har ganske enkelt det som behøves.

 

Bergen er en liten og kompakt by som likevel har alle fasiliteter som kreves av et kresent næringsliv.