Nye Veier Magasin | 12. NORGES SHIPPING-HOVEDSTAD
878
page-template-default,page,page-id-878,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

NORGES SHIPPING-HOVEDSTAD

Med rederier, klasseselskaper, akademia, havn, skipsmegling, forsikring, skipsfinansiering og leverandørindustri er Bergen Norges shippingby nummer én. Dette kan måles både i antall skip, men også i brutto tonnasje, sier Siv Remøy-Vangen. Hun leder Maritime Bergen, som har vært en samlende kraft i byens maritime næringer de siste 25 årene.

Medlemsforeningen som ble startet på initiativ fra Øystein Meland og Berge

Gertdt-Larsen, omfavner det mangfoldige maritime miljøet som samlet utgjør en komplett maritim klynge.  Og den er ikke liten.

– Våre medlemmer representerer hele den maritime verdikjeden i Bergensregionen, per i dag over 170 bedrifter og organisasjoner som spenner fra rederier, advokatkontorer og fagorganisasjoner, til akademia og utstyrsleverandører, forteller Remøy-Vangen.

– Bergen har en lang historie som et senter for norsk skipsfart, og som paraplyorganisasjon for hele næringen er vi opptatt av videreutvikling og styrking av den maritime klyngen, sier hun.

Sentralt i arbeidet står rekruttering og kunnskapsarbeid, nettverksbygging, myndighetskontakt samt kommunikasjon og profilering av en næring som på mange måter utgjør ryggraden i det bergenske næringslivet.

– I Bergen har vi alltid vendt blikket utover – kanskje fordi byen er omgitt av fjell på alle kanter? Verdensmarkedet har vært Bergens marked i hele vår historie, og nå er også turismen en del av dette bildet, sier Remøy-Vangen.

Sentralt i Bergens maritime historie står rederne, som var tidlig ute med å gå fra seil til motor rundt århundreskiftet. I dag er Bergens ca. 30 rederier fortsatt navet som holder næringen sammen, forteller Remøy-Vangen. Hun tror årsaken til bergensredernes fremsynthet har med næringsgrunnlaget å gjøre.

– Når bergensrederne var tidlig ute med motor, hadde det antakelig noe å gjøre med at de stort sett fraktet spesialprodukter som korn – varer som måtte raskere frem til sluttbrukeren enn tømmeret som dannet grunnlaget for skipsfarten på Østlandet, sier hun.

– Det var nok en viktig årsak til at Bergen rykket fra andre norske skipsfartsbyer – og dette forspranget er vi opptatt av å beholde, sier hun med et smil.

I dag spenner Bergens rederier over hele spekteret, fra nærlast til våt- og tørrbulk, kjemikalietankere og andre typer spesialiserte frakteskip. Sentrale aktører som Grieg Gruppen, Westfal-Larsen, Odfjell Tankers, Gearbulk, Wilson, Seatrans og Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi baner veien for en rekke mindre rederier, og aktiviteten i næringen er stor, forteller Remøy-Vangen.

– Etter noen vanskelige år i kjølvannet av finanskrisen, etterfulgt av oljeprisfallet i 2014, der særlig utstyrsleverandørene til offshore slet tungt, ser vi heldigvis at optimismen begynner å rå. Aktiviteten er økende – det merker også vi i form av tilsig av nye medlemmer, sier hun.

Likevel er horisonten full av utfordringer, i form av mørke skyer på den internasjonale handelshimmelen, klimakrise og grønt skifte. Ny teknologi som skal redusere utslipp i skipsfarten er i rask utvikling, men for å realisere prosjekter som skal redusere utslippene kreves, det kapital og fornuftig finansieringsplaner, sier Remøy-Vangen.

– Det vi ser, er at markedet fortsatt ikke er villig til å betale for de grønne løsningene. Elektrifisering av ferger, havner og hurtigbåter viser vei mot en hybride løsninger eller elektrifisering av nærskipsfarten i første omgang, men lasteierne må også være villig til å ta sin del av kostnaden dersom vi skal lykkes med det grønne skiftet, sier hun.

– Når det er sagt, er det grønne skiftet også en stor mulighet for shippingbyen Bergen. Den maritime klyngen er dynamisk og framoverlent, og vi skal sørge for å gripe de mulighetene det grønne skiftet representerer i forhold til teknologiutvikling og nye forretningsmuligheter, sier Remøy-Vangen.

– Vi har tross alt gjort det før.

 

Bergen har en lang historie som et senter for norsk skipsfart, og som paraplyorganisasjon for hele næringen er vi opptatt av videreutvikling og styrking av den maritime klyngen.