Nye Veier Magasin | 14. INGEN HAR STØRRE 
KLIMAKUTT ENN BERGEN
880
page-template-default,page,page-id-880,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 Byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland, representerer Venstre i Bergens koalisjonsbyråd mellom Ap, KrF og V.
Foto: Hanne Tveit.

INGEN HAR STØRRE KLIMAKUTT ENN BERGEN

Bergen bystyre har vedtatt egen Grønn strategi. – Bergen skal være fossilfri innen 2030, sier Julie Andersland (V), byråd for klima, kultur og næring i Bergen kommune.

Transportsektoren, bygg og avfallsdeponering utgjør Bergens desidert største utslippskilder, og det er innenfor disse områdene de viktigste tiltakene må settes inn, sier Andersland. Hun kan fortelle om en kommune som allerede er på god vei.

– Innen transport ser vi allerede gode resultater, og utslippene er redusert med 12 prosent på ett år. Det er et resultat av en rekke tiltak, blant annet elektrifisering av bilparken, som springer ut av nasjonal politikk. Lokalt har miljødifferensiering i bompengeringen og rushtidsavgifter bidratt ikke bare til utslippsreduksjon, men mindre trafikk totalt sett, sier Andersland.

– I tillegg har Bybanen og bedret kollektivtilbud bidratt. Faktisk er Bergen den byen i Norge som har kuttet mest i totale klimagassutslipp, med 9,5 prosent siste år, legger hun til.

Elektrisk havn

Store reduksjoner vil også være knyttet til elektrifisering av Bergen Havn og krav om utslippsfrie cruiseskip i indre havn fra 2026, som er vedtatt i bystyret.

– Elektrifiseringen av havnen er et tiltak som både vil redusere klimautslipp og redusere lokal forurensning, sier Andersland.

Nasjonalt forbud mot oljefyring fra 2020 vil bidra til reduksjon av klimagasser fra bygg, og vil utgjøre det viktigste tiltaket, mens Bergens forbud mot vedovner bidrar til redusert lokal forurensning.

– I tillegg vil vi se nærmere på hva som kan gjøres for å redusere utslippene ytterligere – knyttet til materialbruk, byggemåte og oppvarmingskilder, sier Andersland.

Vil fange CO2

Avfall og avfallshåndtering er et annet felt der utslippene kan reduseres. Med elektriske bossbiler og moderne avfallshåndtering i Bossnettet, er Bergen allerede blant de beste i klassen på feltet. Likevel er forbrenningsanlegget byens største punktutslipp av CO2.

– Bergen og BIR jobber med å få til CO2-fangst, i samarbeid med avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Bergen Carbon Solutions, en lokal gründerbedrift, jobber også aktivt med utnyttelse av den innfangede CO2-gassen til produksjon av karbonfiber.

På sjøen har elektrifisering av ferger allerede begynt, og byråden er optimistisk med tanke på fremtiden. Tunge kompetansemiljøer og næringsklynger i regionen har opparbeidet stor kunnskap og erfaring med fossilfri fremdrift på sjøen, og Andersland tror det vil komme viktige løsninger fra disse miljøene.

– Bergen kan vise til landets største reduksjoner i CO2-utslipp, og vi har gode forutsetninger for å fortsette den trenden. Vi skal nå de ambisiøse målene vi har satt oss.

Elektrifiseringen av havnen er et tiltak som både vil redusere klimautslipp og lokal forurensning.