Nye Veier Magasin | A2 PWC
929
page-template-default,page,page-id-929,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Leif Arne Jensen er administrerende direktør i PwC Norge.

Norges fremtid ligger i havet

Havnæringene har potensial til å bli Norges sterkeste eksportnæring, mener PwC-sjef Leif Arne Jensen, som gjerne byr på selskapets kompetanse og utstrakte internasjonale nettverk.

Med 270 000 ansatte i 158 land er PwC en internasjonal gigant. Selskapet har bygd opp tung kompetanse innen havnæringene, med shipping, marine næringer, akvakultur og bærekraftig energi i form av vindkraft som fokusområder. Leif Arne Jensen har et tungt team bak seg når han inviterer til samarbeid for å lykkes med å bringe virksomheter suksessfullt inn i fremtiden.

Konkurransefortrinn

– PwCs internasjonale tilstedeværelse gjør oss i stand til å følge internasjonale trender tett, og slik vi ser det, representerer havnæringene Norges fremste naturgitte konkurransefortrinn. I Bergen har vi sterke klynger med havet som fellesnevner, som har gode muligheter til å lykkes i global målestokk. Men det krever knallhard satsing på utvikling lokalt langs hele kysten av Vestlandet, sier Jensen. Han tror at utfordringen fremover kan bli å holde på de gode hodene.

– Verden – og Norge – ser en megatrend i retning av sterk urbanisering. Allerede lever over 50 prosent av verdens befolkning i store byer, og det tallet er forventet å stige til nærmere 70 prosent innen 2050. Dette rammer også Norge, og Vestlandsmeldingen, som vi var sentrale i utarbeidelsen av, viser at kysten på Vestlandet er utsatt for økt aldrende befolkning. Dette er en trend som kan true havnæringene som er avhengig av kompetanse og innovasjon for å lykkes, sier han.

– Det er avgjørende å beholde kompetansen der utviklingen skjer, sier Hallvard Aarø, partner i PwC med tilholdssted i Bergen og leder for region Vest i PwC.

– Det er en av grunnene til at PwC satser sterkt på å bygge opp kompetansemiljøer i alle relevante knutepunkter, inkludert Bergen. Her har vi 250 engasjerte og dyktige medarbeidere – advokater, konsulenter med forskjellig bakgrunn og kompetanse, revisorer, transaksjonsrådgivere og regnskapsførere som vil litt mer. Vi har et stort tverrfaglig miljø her i Bergen og jobber med alle de store virksomhetene på Vestlandet.

Samarbeid for global suksess

Blant de viktigste suksesskriteriene er evne og vilje til samarbeid – på tvers av bransjer, og mellom næringsliv, utdannings- og forskninginstitusjoner og offentlige instanser fra kommune til statlig nivå. Aarø knytter dette til FNs bærekraftsmål nummer 17 – Partnerships for solutions.

– Samarbeid gjør alle sterkere, og det er i krysningspunktene mellom bransjer og næringer at den virkelige innovasjonen og omstillingen finner sted, sier han.

– En av våre oppgaver er å legge til rette for at dyktige folk migrerer fra de store miljøene til litt mindre steder. Det ser vi som en del av vårt samfunnsansvar, legger Jensen til.

– Vi ønsker å være en katalysator for et nasjonalt konkurransefortrinn som har potensial til å ta Norge inn i en fremtid med mindre avhengighet av olje og gass, hvor vi vil bidra til å skape møteplasser og kompetansemiljøer som gjør oss rustet til å lykkes i fremtiden.

Vi mener å ha en unik kapasitet til å være en brobygger mellom lokal kompetanse og entreprenørskap og skalere dette på globalt nivå! For å lykkes med dette er vi avhengige av å ha tett kontakt med lokale miljøer – fra gründere til de store aktørene, sier han.