Nye Veier Magasin | A8 Masfjord
935
page-template-default,page,page-id-935,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Rigger i opplag i Skipavika i Gulen kommune. Alle foto: Kjell Jørgen Holbye.

Masfjordforbindelsen:

Transport er nøkkelen til utvikling

Midt i industrimotoren Gulen/Masfjorden ligger Masfjorden og deler kommunen i to. – Vi er avhengige av bruforbindelse for å utvikle potensialet i havnæringene i kommunen, sier ordfører Karstein Totland, som etterlyser politisk vilje til å virkeliggjøre fastlandsforbindelsen som har tverrpolitisk støtte i de to kommunene.

Sjømatbedrifter, riggterminal og leverandørindustri til offshore og shipping gjør Masfjorden/Gulen til et kraftsenter for verdiskaping i Nordhordland. De to kommunene på hver side av fylkesgrensen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane utgjør hjertet av det kommende Vestland fylke, men er prisgitt en værutsatt fergeforbindelse med begrenset kapasitet og tilbud bare på dagtid. Mens kommunenes initiativ for å etablere bruforbindelse har endt opp som en kasteball mellom Nærings- og Kommunaldepartementet, lider både kommuneøkonomien og det lokale næringslivet under kummerlige transportforhold.

– Brua vil ikke koste samfunnet mer enn dagens fergeforbindelse. Likevel nekter staten oss å finansiere den på en hensiktsmessig måte, og vi må forholde oss til en virkelighet uten en funksjonell fastlandsforbindelse, fortviler Masfjord-ordføreren. – Det skaper en lang rekke utfordringer, både beredskapsmessig og sosialt, og gjør det vanskelig å drive kommunen på en optimal måte, sier han.

Har næringslivet i ryggen

Han får full støtte av det lokale næringslivet. På Byrknesøy har Ola Braanaas etablert Firda Seafood Group. Konsernet produserer og eksporterer laks og ørret til en verdi av 1,5 milliarder kroner i året, og stiller seg i likhet med resten av næringsaktørene i området bak kravet om en snarlig løsning av brusaken.

– Fergeforbindelsen er en gedigen flaskehals for vår drift, og ikke minst for våre ansatte. Bosetting i kystnære strøk er avgjørende for at vi skal kunne utvikle havnæringene og bygge sterke og gode miljøer for fremtiden, sier han.

Irene Wergeland i WergelandGruppen ser også samfunnsnytten med bru over Masfjorden. Konsernet driver fergesambandet over Masfjorden i dag, med ansvar for kontrakt og ansatte. WergelandGruppen er både hovedeier og har base i Sløvåg i Gulen kommune, og er en sentral aktør innenfor blant annet industrihavn, eiendom basedrift og betong. Det velutstyrte industriområdet er på 1 600 mål og har 11 kaier, landstrømanlegg og arbeidshotell. Det er flere etablerte bedrifter i Sløvåg, som til sammen representerer 400 årsverk i dag. Det er forventet dobling av dette i perioder, med Nord-Europas største dokk under bygging.

– Industrien rundt Fensfjorden representerer et kraftsenter i Nordhordland. Attraktivitet for innbyggerne med effektiv helsetjeneste og gode skoler er avgjørende for videre vekst, og det betinger en fornuftig infrastruktur, sier Wergeland

På Skipavika har gründerne Lars Hellandsjø og Jon Torsvik bygd opp suksessbedriften Skipavika terminal. Ti dypvannskaier, landstrømanlegg og kort vei til sokkelen har gjort bedriften til en ledende aktør for vedlikehold og opplag for riggflåten. Også de merker de negative effektene av den manglende brua.

– På det meste har vi 400 mennesker som skal jobbe her ute – tjuefire timer i døgnet. Da sier det seg selv at en ferge som slutter å gå klokken 23.00 skaper utfordringer, sier Hellandsjø.

– Det er rett og slett galskap å ikke få brua på plass, sier han.

Hindrer transport

Likevel er det noen som kjenner problemene på kroppen enda sterkere enn andre. Transportbedriften Norva24 Birkeland driver omfattende transporttjenester og har Gulen som base. Fergen skaper problemer.

– Fergeforbindelsen er sårbar for uvær, og påfører oss store ekstrakostnader i en bransje med svært knappe marginer. Uten bru på plass må vi vurdere å flytte, sier daglig leder Kenneth Birkeland.

Ordfører Totland minner om at «alle» vil ha verdiskapning knyttet til havet. Da må man slutte å stikke kjepper i hjulene for regionutvikling, mener han.

– I våre to kommuner har vi et yrende næringsliv som sysselsetter hundrevis og omsetter for milliarder. Planene for Masfjordforbindelsen ligger klare og vil ikke belaste storsamfunnet med en krone. Nå må departementene skjære gjennom og la oss få bygge brua vår, sier den engasjerte lokalpolitikeren.

Gulen og Masfjorden

Kommunesenter Masfjorden: Sandnes

Kommunesenter Gulen: Eivindvik

Nøkkeltall for regionen:

Areal 1153 km2

4013 innbyggerer (1. kvartal 2019, SSB)

Arbeidsledighet regionvis: 0,6 % (Gulen 1 %, Masfjorden 1,4 %)

Sysselsetting: 39 % offentlig sektor / 61 % privat sektor

Næringslivet i Gulen og Masfjorden:

Næringslivet i regionen er utenom offentlig forvaltning og primærnæringene, dominert av bygg- og anleggsvirksomhet, havbruk, kraft- og vannforsyning, samt industri.

Hovedtyngden av næringen er lokalisert i sør-vestlige deler av regionen med nær tilknytting til ferjesambandet Sløvåg–Leirvåg, Mongstad og Bergen, og i nord-østlige deler langs, eller nær E39.

Generelt næringsvennlige kommuner med kort avstand til Bergen.

Mye regulert areal avsatt til næring.

Avstand til Bergen/Flesland: Sløvåg: 91 km Masfjordnes: 96 km Byrknesøy: 113 km Skipavika: 100 km

Regulert næringsareal i regionen:

Sløvåg: 1600daa Skipavika: 900daa Mjåsundet Industripark: 411daa Ortneset, Brekke: 190daa Kvingo: 115daa

(Omtrentlig anslått til totalt 2700daa totalt for Gulen og Masfjorden, inkludert flere mindre regulerte områder)